Новини

  • Начало
  • Новини
  • Как да спечелим ваучер за отстъпка при участие в Continental Black Chili Driving Experience

Как да спечелим ваучер за отстъпка при участие в Continental Black Chili Driving Experience

02.06.2020  |  Eurocatena

ВАУЧЕР „CONTINENTAL“

Валидност:

Ваучерът е валиден от 01.06.2020 г. до 31.10.2020 г. или до изчерпване на наличните количества/анулирането му.

Получавате:

-10 % ОТСТЪПКА НА ВСИЧКИ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ CONTINENTAL при избрани дилъри ИЛИ отстъпка на монтажната дейност

*Този ваучер осигурява специална отстъпка при покупка на комплект автомобилни гуми „Continental“ за леки автомобили. Вижте списъка на оторизираните дилъри, при които можете да се възползвате от отстъпката на следната страница: www.blackchili.bg/pos . Видът на отстъпката зависи от оторизирания дилър - моля, проверете при оторизирания дилър. Настоящите условия регулират правилата за получаване на ваучера за определена отстъпка и правилата за неговото ползване в следните фирми на територията на Република България.

Общи условия за ползване на отстъпка за покупка на комплект автомобилни гуми „Continental“:

Получаване на ваучера

Ваучерът за определена отстъпка може да бъде получен само от физическо лице (ваучерът не важи за юридически лица), на възраст над 18 год. като реши куиза на интернет страницата www.blackchili.bg, и като попълни в предназначените за целта полета името, фамилията, адреса и имейла си. Освен това то трябва да приеме общите условия и да потвърди, че е запознато с данните за обработка на лични данни, публикувани на страницата www.blackchili.bg.

Ваучерът за отстъпка е личен, обвурзан е със своя получател (физическото лице); личното му име (име и фамилия) и адреса

му. Ваучерът е поименен и може да бъде използван само от един получател. Получателят е длъжен да предостави верни данни за получаването на ваучера. С получаването на ваучера получателят получава правото да ползва отстъпките за покупка, както са дефинирани на самия ваучер.

Ваучерът може да се ползва в пунктовете за продажба на фирмите, посочени на него при закупуване на комплект автомобилни гуми „Continental“ с еднакъв размер (комплектът включва 4 x „Continental“ гуми). Ако на самия ваучер са определени специални условия за ползването му (условията са написани на ваучера), ваучерът може да бъде използван само при тези условия. На ваучера също така се посочва и крайният срок за неговото ползване - прилагането на отстъпките, получени с ваучера. След изтичането на крайния срок за ползването на ваучера, той няма да бъде приет на в пунктовете за продажба и опитът за ползването му няма да бъде успешен.

Замяната на ваучера за паричната му равностойност не е възможно. Също така не е възможно паричното компенсиране на разликата в стойността на отстъпката при покупка. Ваучерът не може да се комбинира с други отстъпки. Отстъпките или кампаниите не са кумулативни, а взаимно изключващи се, освен ако не е посочено друго на самия ваучер.

Ваучерът се използва като се представи на касата в пункта за продажба, посочен на ваучера, при заплащане на стоката. Той може да бъде представен в печатен или електронен вид. За онлайн покупка трябва да бъде предоставен номера на ваучера (уникалния код), за да бъде призната отстъпката.

Валидност на ваучера

Ваучерът важи от 01. 06. 2020 г. до 31. 10. 2020 г. или до изчерпване на наличните количества/анулирането му.

Ползване на ваучера

След получаването на ваучера в базата данни, водена за всички фирми от „Agencija 101 d.o.o.“, се съхранява информация за неговия получател: име, фамилия, имейл адрес, време на получаване на ваучера (дата и час) и вид/вид на покупката или отстъпките, които се признават с него.

При ползването на ваучера в базата данни, посочена в предходния параграф, се въвежда и информация за времето и мястото на ползването на ваучера (дата, час, магазин).

Данните в базата данни имат за цел да гарантират правилното изпълнение на споразумението за предоставяне/приемане на отстъпки чрез ваучера, всякакви последващи възражения на получателя относно признатата или непризната отстъпка и др. За тази цел данните се съхраняват в базата данни до една година след използването на отделния ваучер, след което се изтриват или анонимизират.

„Агенция 101 d.o.o.“ води база данни на получателите и ползването на ваучерите за всички фирми. Повече информация за обработката на лични данни е достъпна на уебсайта www.blackchili.bg. В съответствие с публикуваната информация лицата също така упражняват правата, произтичащи от защитата на личните данни, свързани с обработката на лични данни при получаването и ползването на ваучера при „Агенция 101 d.o.o.“.

В допълнение към описаните по-горе цели, личните данни в базата данни на получателите и информацията за ползването на ваучера за отстъпки, се обработват също така за статистически и аналитични цели. Получателите на ваучери могат да отправят своите искания за прекратяване на използването на личното име, адреса и имейл

адреса им за тази цел по всяко време на info@blackchili.bg. Ако физическо лице откаже по описания начин използването на лични данни за целите на директния маркетинг (получаване на общи оферти по електронната поща), неговите лични данни, получени в резултат на получаването и ползването на ваучер за отстъпка, ще бъдат обработвани само в рамките на целта на втория параграф от този раздел в рамките на другите разрешени от него цели.

Обработка на лични данни

„Agencija 101 d.o.o.“ не носи отговорност за съдържанието, качеството, условията и адекватността на предоставянето на услуги или стоки на доставчици на услуги с приложимите разпоредби, позволява само връзка с услугите или стоките на доставчиците.

„Agencija 101 d.o.o.“ не носи отговорност за съдържание, публикувано на уебсайтовете и пунктовете за продажба на доставчици на услуги за закупуване на автомобилни гуми „Continental“, които са достъпни чрез връзки и не носи отговорност за щети, причинени на потребителите или на трети лица, тъй като те са разчитали на публикуваното съдържание или са действали в съответствие с него. „Agencija 101 d.o.o.“ не дава гаранция за това, че съдържанието, публикувано на уебсайтовете и пунктовете за продажба на доставчици на услуги за закупуване на автомобилни гуми „Continental“, е пълно, точно и правилно и не носи отговорност за щети, причинени на потребителите или на трети лица, тъй като те са разчитали на публикуваното съдържание или са действали в съответствие с него.

„Agencija 101 d.o.o.“ не носи отговорност за щети, които могат да възникнат вследствие на използването на уебсайтовете и пунктовете за продажба на доставчици на услуги за закупуване на автомобилни гуми „Continental“. Потребителите са длъжни сами да осигурят подходяща защита (напр. антивирусна защита и др.) на оборудването, с което осъществяват достъп до „Agencija 101 d.o.o.“ може да анулира ваучерите по всяко време или да забрани трайно достъпа до тях, без да е задължена да информира потребителите за това.

Задължителна отговорност

В съответствие с правните норми „Agencija 101 d.o.o.“ не признава нито един изпълнител на извънсъдебно решаване на потребителски спорове като компетентен за решаването на потребителски спор, който може да бъде възбуден от потребител в съответствие със Закона за извънсъдебното уреждане на спорове.

„Agencija 101 d.o.o.“ публикува електронна връзка към онлайн платформата за онлайн уреждане на потребителски спорове (ОУПС) на своя уебсайт. Платформата е на разположение на потребителите на електронния линк http://ec.europa.eu/odr.

Този регламент произлиза от Закона за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове, Регламент (ЕС) бр. 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета за онлайн уреждане на потребителски спорове и промените на Регламент (ЕО) бр. 2016/2004 и Директивата 2009/22/ЕО.

Извънсъдебно уреждане на потребителски спорове

Ползвателите на ваучери, издадени от „Agencija 101 d.o.o.“ се съгласяват и потвърждават, че са уведомени, че „Agencija 101 d.o.o.“ не носи отговорност за качеството на услугите или стоките на доставчиците на услуги за покупка на автомобилни гуми „Continental“, чиито ваучери предоставя в конкурса „Black Chili Driving Experience“ и не носи отговорност за евентуална щета, причинена на потребителите или на трети лица вследствие използването на тези услуги или стока или тъй като те са разчитали на публикуваното съдържание или са действали в съответствие с него.

Съгласие на потребителя

Настоящите общи условия важат от деня на публикуването им на интернет страницата: 01. 06. 2020 година.

Издателят си запазва правото да променя настоящите Общи условия, както и да прекрати провеждането на кампании с ваучери за отстъпки. Всички промени се публикуват на интернет страницата и важат от датата на публикуването им онлайн.

Получателите на ваучери ще бъдат уведомени за евентуалните промени по имейл. В случай че физическо лице използва или получи ваучер след промяната на тези Общи условия, се счита, че е съгласно с промените.

Валидност на общите условия

Настоящите общи условия важат от деня на публикуването им на интернет страницата: 01. 06. 2020 година.

Издателят си запазва правото да променя настоящите Общи условия, както и да прекрати провеждането на кампании с

ваучери за отстъпки. Всички промени се публикуват на интернет страницата и важат от датата на публикуването им онлайн.

Получателите на ваучери ще бъдат уведомени за евентуалните промени по имейл. В случай че физическо лице използва или

получи ваучер след промяната на тези Общи условия, се счита, че е съгласно с промените.